Instalatia imediata Post-TURV in cancerul de vezica urinara (stadiile TA si T1)

Scop:

Stabilirea impactului instilaţiei cu citostatic în primele 6 ore postoperator, în evoluţia postTURV a tumorilor vezicale non-invazive.

Pacienţi şi metodă:

Un număr de 131 de pacienţi, trataţi de către autor, între ianuarie 2000-aprilie 2005 au intrat în acest studiu.
Pacienţii au fost împărţiţi în două loturi: Lotul  A -format din 81 de pacienţi trataţi prin TURV şi Lotul B – format din 50 de pacienţi trataţi prin TURV + 1 instilaţie cu 50 mg de citostatic (doxorubicin). Perioada de urmărire a bolnavilor a fost 73,4 luni în grupul A şi 43 de luni în grupul B.

Rezultate:

Au fost studiate recidivele şi progresia tumorilor în cele două loturi (A şi B) de bolnavi – în totalitate şi defalcate pe cele 3 categorii de risc.
În lotul A recidivele au fost de 30%, 37,5%, 58% pe grupe de risc şi de 44,4% pentru întregul grup.
În lotul B (cel cu tratament adjuvant) recidivele au fost de 0%, 25,8%, 73% şi 34% pentru întregul grup.
În lotul A progresia a fost: 0%, 12,5%, 29% pentru grupele de risc ,respectiv 17,2% pentru întregul grup.
În lotul B progresia a fost de 0%, 10%, 25% respectiv 12% pentru întregul grup.

Concluzii:
Riscul de recidivă  este semnificativ influenţat de tratamentul adjuvant (10,4%).
Riscul progresiei a scăzut de la 17,2% la 12% (5,25 % beneficiu).