PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Pachetul minimal de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; 1 consultaţie

Pachetul de baza de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii
pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maxim 6 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie

Denumire serviciu medical

Număr puncte Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 16,20 4,5 72,9 87,5
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17,25 4,5 77,625 93,2
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 32,40 4,5 145,8 175,0
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale 10,80 4,5 48,6 58,3
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale 11,50 4,5 51,75 62,1
Consultaţia de planificare familială 10,80 4,5 48,6 x
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 21,60 4,5 97,2 116,6
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 14,40 4,5 64,8 77,8
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) 21,60 4,5 97,2 116,6
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 14,40 4,5 64,8 77,8
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 21,60 4,5 97,2 116,6
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani 23,60 4,5 106,2 127,4
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12,80 4,5 57,6 69,1
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani 13,50 4,5 60,75 72,9
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani 16,40 4,5 73,8 88,6
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani 16,40 4,5 73,8 88,6
Consultaţia pentru îngrijiri paliative 21,60 4,5 97,2 x

Serviciile de sănătate conexe actului medical

Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical Număr puncte Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3
    a) Neurologie şi neurologie pediatrică:
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x
    a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; 30 puncte/şedinţă 4,5 135
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; 30 puncte/şedinţă 4,5 135
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: x
    a3.1) kinetoterapie individuală; 20 puncte/şedinţă 4,5 135
    a3.2) kinetoterapie de grup; 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice /  dispozitive robotizate. 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    b) Otorinolaringologie:
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x
    b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    b1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:
    b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică:
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: x
    c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică  aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii  (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    c1.5) psihoterapie pentru copii/adult;
Notă: pentru copii, se decontează numai pentru alte afecțiuni decât TSA.
30 puncte/şedinţă 4,5 135
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:  consiliere/intervenţie de psihopedagogie  specială – logoped 30 puncte/şedinţă 4,5 135
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: x
    c3.1) kinetoterapie individuală 20 puncte 4,5 135
    c3.2) kinetoterapie de grup 10 puncte 4,5 135
    c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:  dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate 10 puncte 4,5 135
    d) Reumatologie:
d1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi  psihoterapie pentru copii cu afecțiuni reumatice: x
d1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte 4,5 135
d1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte 4,5 135
 d2)   Servicii furnizate de fizioterapeut: x
    d2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte 4,5 135
    d2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte 4,5 135
    d2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 10 puncte 4,5 135
    e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică
    Servicii furnizate de fizioterapeut: x
e1) kinetoterapie individuală 20 puncte 4,5 135
e2) kinetoterapie de grup 10 puncte 4,5 135
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate 10 puncte 4,5 135
    f) Oncologie medicală
    f1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice: x
f1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte 4,5 135
f1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte 4,5 135
    f2) Servicii furnizate de fizioterapeut: masajul limfedemului 20 puncte 4,5 135
    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat:
g1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
g2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    h) Hematologie
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice:
h1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
h2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    i) Nefrologie și nefrologie pediatrică
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă
i1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
i2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    j) Oncologie și hematologie pediatrică
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice
j1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
j2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
k1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
k1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
k2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut:
    k2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/şedinţă 4,5 135
    k2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    k2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
l1)Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
l1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
l1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
 l2)  Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut:
    l2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/şedinţă 4,5 135
    l2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    l2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    m) Medicină fizică și de reabilitare
   m 1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
    m 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    m 1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
m  2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped
    m 2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped 30 puncte/şedinţă 4,5 135
    m 2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) 30 puncte/şedinţă 4,5 135
m3)    Servicii furnizate de fizioterapeut:
    m 3.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/şedinţă 4,5 135
    m 3.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    m 3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice  / dispozitive robotizate 10 puncte/şedinţă 4,5 135
    m 3.4) masajul limfedemului 20 puncte/ședință 4,5 135
   n) Îngrijiri paliative
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:
    n 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/ședință 4,5 135
    n 1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință 4,5 135
    n 1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi 30 puncte/ședință 4,5 135
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; 30 puncte/ședință 4,5 135
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
n3.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/ședință 4,5 135
n3.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/ședință 4,5 135
n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate 10 puncte/ședință 4,5 135
 n3.4) masajul limfedemului 20 puncte/ședință 4,5 135
o) Genetică medicală:
Serviciile pentru copii cu afecţiuni genetice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
o1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
o2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
p) Radioterapie:
Serviciile pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
p1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
p2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
q) Cardiologie pediatrică:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
q1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
q2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
r) Chirurgie cardiovasculară:
Servicii pentru copii cu malformații congenitale ale sistemului circulator sau cu afecțiuni dobândite  cu rezolvare chirurgicală cardiovasculară (spre exemplu: endocardite, traumatisme cardiovasculare, etc), furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie,  pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
r1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
r2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
s) Chirurgie orală și maxilo-facială:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică – consiliere psihologică clinică pentru copii 30 puncte/ ședință 4,5 135
s1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
s2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
ș) chirurgie pediatrică:
ș1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică:
– Abuz (fizic, emoțional, sexual),
– Traumatisme; Heteroagresiuni și Autoagresiuni corporale (tentative suicid),
– Afecțiuni cronice:
         – Oncologice,
         – Urinare: – Extrofie de cloaca, extrofie de vezică,
                          – Stome urinare,
                          – Malformații genitale – Hipospadias,
                                                               – Epispadias,
                                                               – Tulburări de diferențiere sexuală,
          – Digestive: – Boli inflamatorii intestinale,
                              – Stome digestive,
                              – Sindrom intestin scurt,
          – Boli hepato-bilio-pancreatice – Atrezie de căi biliare,
                                                            – Dilatații congenitale de căi biliare,
                                                            – Pancreatite,
          – Transplant renal,
          – Transplant hepatic,
– Afecțini chirurgicale acute,
– Dificultăți de alimentație (ex. Reflux gastroesofagian)
– Tulburări de continență urinară și fecală,
– Malformații cranio-faciale – Despicătura de buză și/sau palat ,
– Malformații congenitale oracice, abdominale, genito-urinare,
– Pacienții cu organ pereche unic (testicul unic, ovar unic, rinichi unic etc).
ș1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
ș1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
ș2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
ș2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/ședință 4,5 135
ș2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/ședință 4,5 135
ș2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate 10 puncte/ședință 4,5 135
t) Endocrinologie:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică:
– Tulburări de dezvoltare sexuală,
– Pubertate precoce,
– Disfuncții tiroidiene,
– Deficiențe staturale,
– Obezitate,
– Tumori ale glandelor endocrine,
– Insuficiență hipofizară.
t1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
t2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
ț) Gastroenterologie pediatrică:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni  pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică:
– Boala inflamatorie intestinală,
– Boala celiacă,
– Sindromul intestinului scurt/Insuficienșă intestinală,
– Alergii alimentare,
– Hepatopatii cronice,
– Post transplant hepatic,
– Boala de reflux gatsroesofagian cu/fără esofagită,
– Gastrită cronică,
– Esofagită, gastroenteropatia eozinofilică,
– Tulburări gastrointestinale funcționale sugar/copil mic,
– Tulburări gastrointestinale funcționale copil/adolescent,
– Malformații congenitale digestive,
– Tulburări de alimentație,
– Purtătorii de stome.
ț1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
ț2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
u) Pediatrie:
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
u1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
u2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
v) pneumologie pediatrică:
v1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică
v1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic 30 puncte/şedinţă 4,5 135
v1.2) consiliere psihologică clinică 30 puncte/şedinţă 4,5 135
v2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut
v2.1) kinetoterapie individuală 20 puncte/ședință 4,5 135
v2.2) kinetoterapie de grup 10 puncte/ședință 4,5 135
v2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate 10 puncte/ședință 4,5 135